Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

8
Presidium (Hart der Provincie 1)
maandag 8 april 2024
18:00 - 00:00

LET OP: De begintijden van de agendavergadering en het presidium zijn aangepast. De agendavergadering start na afronding van het presidium

Agendavergadering (Hart der Provincie 1)
maandag 8 april 2024
18:45 - 19:30

LET OP: De begintijden van de agendavergadering en het presidium zijn aangepast. De agendavergadering vindt plaats na het het presidium!

19
Statendagen (Zie dagindeling)
Themadag Provinciale Staten
vrijdag 19 april 2024
00:00 - 00:00

Hier vindt u de voorlopige en aangepaste dagindeling en het overzicht met insprekers. De vergaderstukken vindt u bij de afzonderlijke bijeenkomsten

Thema Landbouw (Statenzaal)
Insprekers bijeenkomst Stallendeadline
vrijdag 19 april 2024
09:00 - 09:45

Voorafgaand aan de bijeenkomst Stallendeadline wordt een apart moment georganiseerd voor de insprekers.

Rondvraagmoment (Hart der Provincie 3)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 10:00
Thema Economie en Internationalisering (Hart der Provincie 2)
Actualisatie van het internationaliseringsbeleid (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 11:30
Statendagen (Statenlounge)
Aanbiedingsmoment
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 10:00

Provinciale Staten ontvangen twee evaluatierapporten over het functioneren van de CRO Kempen Airport en de CRO Breda International Airport.

Thema Landbouw (Statenzaal)
Stand van zaken stallendeadline (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 11:45
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Expertmeeting Geurhinder en Geurnormen in de vergunningverlening
vrijdag 19 april 2024
10:15 - 12:15
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
12:30 - 15:00
Thema Bestuur en Financiën (Hart der Provincie 2)
Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening (Asv) Noord-Brabant en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening (Abv) Noord-Brabant   (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Statenmededeling Scenariostudies Pouderoyen Tonnaer en Wageningen University & Research in het kader van opstellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied BPLG en Herijking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Mobiliteit (Hart der Provincie 2)
Aanbestedingsstrategie OV-concessie Oost-Brabant  (Informerend) 
vrijdag 19 april 2024
14:45 - 16:15
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Statenmededeling Actualiteit Brabants Programma Landelijk Gebied en betrekken Provinciale Staten, en Statenmededeling Aanbieding voorontwerp BPLG Samen richting en ruimte geven aan het Brabants Landelijk Gebied (Informerend
vrijdag 19 april 2024
14:45 - 16:15
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenmededeling Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Ruimte voor Defensie   (Informerend) 
vrijdag 19 april 2024
15:15 - 16:45
Commissie Sturen en Verantwoorden (Hart der Provincie 2)
vrijdag 19 april 2024
16:30 - 17:30
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
17:00 - 19:00