Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
De Waterrapportage Noord-Brabant Technische vragen Vandaag
Lachgasuitstoot bij rioolwaterzuiveringen Schriftelijke Vragen Vandaag
Inzet SMR’s conform M105a-2024 Schriftelijke Vragen Vandaag
Woordvoerders en voorzitters per thema, platform of commissie Woordvoerders en voorzitters per thema’s Vandaag
Overlast van fatbikes Schriftelijke Vragen Vandaag
M2 TEST motie Opdracht aan GS Moties Vandaag
M1 TEST motie Opdracht aan GS Moties Vandaag
Beleidskader Gezondheid 2021-2030 Dossiers (langlopende) Gisteren
Geurnormen Schriftelijke Vragen Gisteren
‘Ontwikkelingen Omtrent Stikstof’ Technische vragen Eergisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

april 2024

19
Statendagen (Zie dagindeling)
Themadag Provinciale Staten
vrijdag 19 april 2024
00:00 - 00:00
Thema Economie en Internationalisering (Hart der Provincie 2)
Actualisatie van het internationaliseringsbeleid (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 11:30
Rondvraagmoment (Hart der Provincie 3)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 10:00
Statendagen (Statenlounge)
Aanbiedingsmoment
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 10:00
Thema Landbouw (Statenzaal)
Stand van zaken stallendeadline (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 11:45
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Expertmeeting Geurhinder en Geurnormen in de vergunningverlening
vrijdag 19 april 2024
10:15 - 12:15
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
12:30 - 15:00
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Statenmededeling Scenariostudies Pouderoyen Tonnaer en Wageningen University & Research in het kader van opstellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied BPLG en Herijking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Bestuur en Financiën (Hart der Provincie 2)
Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening (Asv) Noord-Brabant en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening (Abv) Noord-Brabant   (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
17:00 - 19:00