Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

april 2024

19
Statendagen (Zie dagindeling)
Themadag Provinciale Staten
vrijdag 19 april 2024
00:00 - 00:00
Thema Economie en Internationalisering (Hart der Provincie 2)
Actualisatie van het internationaliseringsbeleid (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 11:30
Rondvraagmoment (Hart der Provincie 3)
vrijdag 19 april 2024
09:30 - 10:00
Statendagen (Statenlounge)
Aanbiedingsmoment
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 10:00
Thema Landbouw (Statenzaal)
Stand van zaken stallendeadline (oordeelsvormend)
vrijdag 19 april 2024
09:45 - 11:45
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Expertmeeting Geurhinder en Geurnormen in de vergunningverlening
vrijdag 19 april 2024
10:15 - 12:15
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
12:30 - 15:00
Thema Natuur en Milieu (Hart der Provincie 3)
Statenmededeling Scenariostudies Pouderoyen Tonnaer en Wageningen University & Research in het kader van opstellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied BPLG en Herijking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Bestuur en Financiën (Hart der Provincie 2)
Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening (Asv) Noord-Brabant en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening (Abv) Noord-Brabant   (Informerend)  
vrijdag 19 april 2024
13:00 - 14:30
Thema Ruimte (Statenzaal)
Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)  (Oordeelsvormend) 
vrijdag 19 april 2024
17:00 - 19:00