Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 1 juli 2024

18:00
Locatie

Hart der Provincie 1

Voorzitter
I.R. Adema
Toelichting

De vergadering van het Presidium bestaat uit twee delen. Tussen deze twee delen vindt de agendavergadering plaats

Agendapunten

 1. 2
  Kerntakendialoog
 2. 3
  Communicatieplan PS 2024-2025
 3. 4

  a. Concept verslag 8 april 2024
  b. Concept verslag extra besloten Presidium 3 juni 2024 (Deze vindt u bij het besloten Presidium 1 juli 2024)

 4. 5

  a. Informele ontmoetingen Presidium
  b. PS-heidagen 26 en 27 september 2024
  c. Voorstel invulling PS-dag 13 september (mondeling)
  d. Opleidingskosten 2023
  e. Verslag ontmoeting PS - HAC 3 juni 2024
  f. Mogelijkheden corrigeren foutieve stemmingen

 5. 6
  Memo planning aanbesteding accountant
 6. 7
  Wensen en bedenkingen bij ingrijpende gevolgen Provincie
 7. 8
  Platform internationalisering
 8. 9
  Ontwikkelingen team griffie
 9. 10
  Herijking griffiebegroting 2024 en primaire begroting 2025
 10. 11
  Fractieverantwoording 2023
 11. 12

  · Memo griffie op behandeling perspectiefnota
  · Van gedachte wisselen over aanwezigheid van (veel) insprekers bij informatieve bijeenkomsten

 12. 13
  Rondvraag en sluiting