Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten (PS) zodat zij hun bestuurlijke en maatschappelijke rol zo goed mogelijk kunnen vervullen. De griffie is vraagbaak, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten.


De griffie is een zelfstandige organisatie-eenheid rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van PS, en zorgt ervoor dat de Statenleden op tijd de juiste stukken krijgen en zo efficiënt mogelijk kunnen vergaderen.


Overige taken:
•Ondersteunt de voorzitter van Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, het presidium (de fractievoorzitters) en de Procedurevergadering
•Adviseert Statenleden bijvoorbeeld over bestuurlijk-juridische vragen en ambtelijke bijstand
•Bereidt de Staten- en themavergaderingen voor
•Beheert de website van Provinciale Staten, maakt persberichten en een dagelijkse nieuwsbrief voor de Statenleden
•Fungeert als ‘wegwijzer’ voor Statenleden in de provinciale organisatie
•Fungeert als contactpersoon Wet open overheid en is daarmee aanspreekpunt voor vragen van burgers op het gebied van (toegang tot) informatie die berust bij Provinciale Staten