Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale Staten. Zij kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.
Provinciale Staten van Noord-Brabant bestaat uit 55 Statenleden, afkomstig van 12 politieke partijen. Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. De volgende Statenverkiezingen zijn in 2023.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De leden, gedeputeerden, worden voor een periode van 4 jaar gekozen door Provinciale Staten.

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning wordt op voordracht van Provinciale Staten en de ministerraad benoemd door de Koning.

Een burgerlid neemt namens een fractie deel aan activiteiten en voert het woord tijdens bijeenkomsten. Ze zijn geen lid van Provinciale Staten maar stonden wel op de kieslijst tijdens de verkiezingen.
De eenmansfracties 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP hebben twee burgerleden. De tweemansfractie Partij voor de Dieren heeft één burgerlid.