Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M18-2023 Draagkracht van Brabant voor grootschalige logistiek

ID

682

Onderwerp

M18-2023 Draagkracht van Brabant voor grootschalige logistiek

Inhoud

Verzoeken Gedeputeerde Staten: om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de draagkracht van Noord-Brabant als de 56 bedrijventerreinen uit het voorbereidingsbesluit en de vraagbehoefte uit het STEC-rapport worden gerealiseerd waarbij wordt gekeken naar effecten op de gezondheid, natuur en milieu, congestie, huisvesting, overlast en kosten voor de samenleving, landschapskwaliteit in Brabant met en daarbij een advies te geven over de toekomstige ontwikkeling van grootschalige logistiek in Noord-Brabant

Nummer

M18-2023

Status

Aangenomen

Indiener
  • Philippart, Michiel
Mede-indiener
  • Boxel, Bettine van
  • Brouwers, Jan-Frans
  • Vlasveld, Anne-Miep
Fractie

GroenLinks, D66, 50Plus en Partij voor de Dieren

Portefeuillehouder
  • Erik Ronnes
Stemverhouding
Datum PS

3-3-2023

Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.1. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek)
vrijdag 3 maart 9:30 tot 21:34
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage
Stemmen