Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M38-2024 Investeren in steden én dorpen

ID
1004
Onderwerp
M38-2024 Investeren in steden én dorpen
Inhoud
Roept Gedeputeerde Staten op om: 1 In aanvulling op voorliggende Perspectiefnota in de Uitvoeringsagenda Brede Welvaart met een voorstel te komen hoe deze ambitie uit het bestuursakkoord concreet gemaakt kan worden; 2 De mogelijkheden tot deze investeringen vanuit de Provincie Noord-Brabant vervolgens proactief onder de aandacht te brengen van de (kleinere) Brabantse gemeenten
Nummer
M38-2024
Status
Aangenomen
Indiener
  • Broek, Daan van den
Mede-indiener
  • Deckers, Ward
  • Heijmans, Nico
  • Langenberg, Kasper van de
  • Sheikkariem, Shah
  • Vossen-van Beers, Inge
Fractie
GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant, SP, D66 en Volt
Portefeuillehouder
  • Saskia Boelema
Stemverhouding
Datum PS
5-4-2024
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Statendagen 2024 (7.5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 16/24 Perspectiefnota 2025)
vrijdag 5 april 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage
Stemmen
voor 94%
tegen 6%
voor
50PLUS (1), BBB (9), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9)
tegen
PVV (3)