Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M18-2023 Draagkracht van Brabant voor grootschalige logistiek

ID
682
Onderwerp
M18-2023 Draagkracht van Brabant voor grootschalige logistiek
Inhoud
Verzoeken Gedeputeerde Staten: om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de draagkracht van Noord-Brabant als de 56 bedrijventerreinen uit het voorbereidingsbesluit en de vraagbehoefte uit het STEC-rapport worden gerealiseerd waarbij wordt gekeken naar effecten op de gezondheid, natuur en milieu, congestie, huisvesting, overlast en kosten voor de samenleving, landschapskwaliteit in Brabant met en daarbij een advies te geven over de toekomstige ontwikkeling van grootschalige logistiek in Noord-Brabant
Nummer
M18-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Philippart, Michiel
Mede-indiener
  • Boxel, Bettine van
  • Brouwers, Jan-Frans
  • Vlasveld, Anne-Miep
Fractie
GroenLinks, D66, 50Plus en Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder
  • Wilma Dirken
Stemverhouding
Datum PS
3-3-2023
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Agendavergadering 2023
maandag 20 november 18:30 tot 19:15
Teams
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.1. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek)
vrijdag 3 maart 9:30 tot 21:34
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Statenmededeling Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2023
Bijlage
Stemmen
voor 53%
tegen 47%
voor
50PLUS (1), GroenLinks (5), PvdA (3), PVV (4), SP (5), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), Lokaal Brabant (1), Partij voor de Dieren (2)
tegen
CDA (9), VVD (9), Groep de Bie (3), Groep Rutjens (3)