Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M14a-2023 Kwalitatieve grootschalige logistiek in Brabant

ID
681
Onderwerp
M14a-2023 Kwalitatieve grootschalige logistiek in Brabant
Inhoud
Verzoeken Gedeputeerde Staten: om bij het beleidskader Wonen en Werken en binnen de interim omgevingsverordening bij grootschalige logistiek in te zetten op verticale bouw (hoogte en diepte), esthetische verantwoorde bouw, circulariteit energie neutraliteit, kwalitatieve baancreatie passend binnen het lokale ecosysteem met regionale meerwaarde, gezonde werk- en woonkwaliteit voor de werknemers, en dit in samenwerking met PS vorm te geven
Nummer
M14a-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Philippart, Michiel
Mede-indiener
  • Leeger, Ezra
Fractie
GroenLinks en CDA
Portefeuillehouder
  • Wilma Dirken
Stemverhouding
Datum PS
3-3-2023
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Agendavergadering 2023
maandag 12 juni 18:00 tot 18:45
Hart der Provincie 1
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.1. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek)
vrijdag 3 maart 9:30 tot 21:34
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Statenvoorstel 27/23 Interim omgevingsverordening - regelwijziging 5 (grootschalige logistiek)
Bijlage
Stemmen
voor 57%
tegen 43%
voor
50PLUS (1), CDA (9), GroenLinks (5), PvdA (3), SP (5), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Lokaal Brabant (1)
tegen
PVV (4), VVD (9), Forum voor Democratie (1), Groep de Bie (3), Groep Rutjens (3), Partij voor de Dieren (2)