Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M12a-2023 Ruimte voor Brabantse ondernemers

ID
683
Onderwerp
M12a-2023 Ruimte voor Brabantse ondernemers
Inhoud
Verzoek het college: 1 samen met gemeenten in Brabant zoveel als mogelijk enkel in te zetten op distributiecentra voor `Brabantse` ondernemers met toegevoegde waarde en business tot consumer, 2 in Q4 van 2024 provinciale staten te informeren over de volgende punten: a hoeveel distributiecentra erbij zijn gekomen het afgelopen jaar met welke oppervlakte; b welk type distributiecentra erbij zijn gekomen met welke toegevoegde waarde voor Brabant; c of er naar aanleiding van bovengenoemde punten aanleiding is om het beleid aan te passen
Nummer
M12a-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Bolders, Manus
Mede-indiener
  • Pinxteren, Wil van
Fractie
VVD en Lokaal Brabant
Portefeuillehouder
  • Wilma Dirken
Stemverhouding
Datum PS
3-3-2023
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Agendavergadering 2023
maandag 20 november 18:30 tot 19:15
Teams
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.1. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek)
vrijdag 3 maart 9:30 tot 21:34
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Statenmededeling Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2023
Bijlage
Stemmen
voor 61%
tegen 39%
voor
CDA (9), PvdA (3), PVV (4), VVD (9), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Lokaal Brabant (1)
tegen
50PLUS (1), GroenLinks (5), SP (5), Forum voor Democratie (1), Groep de Bie (3), Groep Rutjens (3), Partij voor de Dieren (2)