Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M146-2021 Voedselbossen ontwikkeling Brabant

ID

263

Onderwerp

M146-2021 Voedselbossen ontwikkeling Brabant

Inhoud

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
Samen met partners een vervolg te geven aan het Koepelplan Voedselbossen en
Provinciale Staten hier uiterlijk maart 2022 over te informeren

Nummer

M146-20211

Status

Aangenomen

Indiener
  • Kessel, Janneke van
Mede-indiener
  • Linden, Jade van der
Fractie

D66 en GroenLinks

Portefeuillehouder
  • Elies Lemkes - Straver
Stemverhouding
Datum PS

5-11-2021

Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Statendagen 2021 (1.4.1. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant)
vrijdag 12 november 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage