Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

A2a-2023 Regel het vooraf goed met elkaar

ID
100
Nummer
A2a-2023
Onderwerp
A2a-2023 Regel het vooraf goed met elkaar
Status
Aangenomen
Inhoud
Ter kennisname van Gedeputeerde Staten te brengen dat wij de wens hebben dat er een gedetailleerde exit-regeling aan de relevante oprichtingsdocumenten wordt toegevoegd
Fractie
VVD, SP en PVV Noord-Brabant
Indiener
  • Dirken, Wilma
Mede-indiener
  • Arts, Willemieke
  • Hattem, Alexander van
Stemverhouding
Datum PS
3-2-2023
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 71/22 Wensen en bedenkingen aangaande het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven, het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) ‘Ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord’ op te richten, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting)
vrijdag 3 februari 9:30 tot 17:54
Statenzaal
Bijlage
Stemmen
voor 56%
tegen 44%
voor
PVV (4), SP (5), VVD (10), Forum voor Democratie (1), Groep de Bie (3), Groep Rutjens (3), Partij voor de Dieren (2)
tegen
50PLUS (1), CDA (7), GroenLinks (5), PvdA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Lokaal Brabant (1)