Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M52a-2024 Expertisecentrum Long Covid en Q-koorts

ID
1042
Onderwerp
M52a-2024 Expertisecentrum Long Covid en Q-koorts
Inhoud
verzoeken Gedeputeerde Staten 1 het initiatief van Bernhoven voor een expertisecentrum maximaal te faciliteren door een aanvraag voor financiële middelen bij het rijk daartoe te ondersteunen in de lobby; 2 bij het Rijk aan te geven dat een expertisecentrum dat zich richt op zowel long-COVID als ook Q­ koorts grote meerwaarde heeft voor beide groepen patiënten gezien ook het onderzoek van de Nationale Ombudsman; 3 om Provinciale Staten periodiek over de voortgang te informeren;
Nummer
M52a-2024
Status
Unaniem aangenomen
Indiener
 • Miltenburg, Matthijs van
Mede-indiener
 • Bijl, Fiona
 • Brouwers, Jan-Frans
 • Buiks, Ronnie
 • Heijmans, Nico
 • Ludwig, Tom
 • Meuwissen, Carola
 • Putman, Ellen
 • Schipper, Anne
 • Sheikkariem, Shah
 • Vossen-van Beers, Inge
Fractie
D66, Groen Links, PvdA, VVD, SP, Lokaal Brabant, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Volt Brabant, CDA en ChristenUnie-SGP
Portefeuillehouder
 • Saskia Boelema
Stemverhouding
Datum PS
5-4-2024
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
Statendagen 2024 (7.5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 16/24 Perspectiefnota 2025)
vrijdag 5 april 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage
Stemmen
voor 100%
voor
50PLUS (1), BBB (9), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (3), SP (4), Volt (1), VVD (9)