Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M14a-2023 Kwalitatieve grootschalige logistiek in Brabant

ID

681

Onderwerp

M14a-2023 Kwalitatieve grootschalige logistiek in Brabant

Inhoud

Verzoeken Gedeputeerde Staten: om bij het beleidskader Wonen en Werken en binnen de interim omgevingsverordening bij grootschalige logistiek in te zetten op verticale bouw (hoogte en diepte), esthetische verantwoorde bouw, circulariteit energie neutraliteit, kwalitatieve baancreatie passend binnen het lokale ecosysteem met regionale meerwaarde, gezonde werk- en woonkwaliteit voor de werknemers, en dit in samenwerking met PS vorm te geven

Nummer

M14a-2023

Status

Aangenomen

Indiener
  • Philippart, Michiel
Mede-indiener
  • Leeger, Ezra
Fractie

GroenLinks en CDA

Portefeuillehouder
  • Erik Ronnes
Stemverhouding
Datum PS

3-3-2023

Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Statendagen 2023 (7.1. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek)
vrijdag 3 maart 9:30 tot 21:34
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage
Stemmen