Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

Extra vergadering Provinciale Staten

vrijdag 8 september 2023

09:30 - 18:35
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
I.R. Adema
Start
vrijdag 8 september 2023 10:33
Eind
vrijdag 8 september 2023 18:35

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  00:55:22 - 00:55:22 - Cate, K.A.E. ten
  00:55:07 - 00:54:17 - Cate, K.A.E. ten
  00:54:18 - 00:54:15 - Adema, I.R.
  00:52:37 - - Adema, I.R.
 2. 3

  00:51:17 - 00:47:12 - Adema, I.R.
  00:47:01 - 00:43:29 - Adema, I.R.
  00:43:23 - 00:43:21 - Adema, I.R.
  00:42:47 - 00:42:44 - Adema, I.R.
  00:42:22 - 00:36:04 - Ven, A.J.M. van de
  00:35:59 - 00:31:38 - Ven, A.J.M. van de
  00:31:05 - 00:30:57 - Adema, I.R.
  00:30:59 - 00:30:57 - Ven, A.J.M. van de
  00:30:07 - 00:26:16 -
  00:26:02 - 00:25:59 - Adema, I.R.
  00:25:53 - 00:16:28 -
  00:16:28 - 00:16:27 - Adema, I.R.
  00:16:14 - 00:16:12 - Adema, I.R.
 3. 4
  Hamerstukken 10:41 - 10:43
 4. 5
  Stemming
 5. 5.1

  Besluit

  Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten vast te stellen de volgende verordening:


  Artikel I Wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020


  Het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 wordt als volgt gewijzigd:


  A.


  Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:
  2. De commissie onderzoekt of de kandidaat-Gedeputeerde voldoet aan de vereisten die de wet daaraan stelt.


  B.


  In artikel 8, vierde lid, onder b, vervalt “, zolang Provinciale Staten nog niet in de gelegenheid zijn geweest die geheimhouding te bekrachtigen”.


  C.


  In artikel 10, vijfde lid, onder b, vervalt “, zolang Provinciale Staten nog niet in de gelegenheid zijn geweest die geheimhouding te bekrachtigen”.


  D.


  In artikel 11, vierde lid, vervalt “inspreekmomenten,”.


  E.


  In artikel 15, derde lid, vervalt “en aan welke Gedeputeerde de vraag wordt gesteld”.


  F.


  In artikel 17, tweede lid, wordt “artikel 25” vervangen door “artikel 84”.


  G.


  Artikel 36, zevende tot en met negende lid, komt te luiden:
  7. De indiener van de actuele motie wordt voor ten hoogste twee minuten het woord verleend om aan Gedeputeerde Staten een toelichting te geven. Andere Statenleden dan de indiener van de actuele motie kunnen vervolgens vragen stellen over de actuele motie in maximaal één minuut per Statenlid.
  8. Gedeputeerde Staten geven in maximaal drie minuten antwoord.
  9. De indiener van de actuele motie krijgt opnieuw het woord voor ten hoogste één minuut om vervolgvragen te stellen, waarna Gedeputeerde Staten in maximaal één minuut antwoord geven.  **Artikel II Inwerkingtreding
  **Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

  Vastgesteld bij acclamatie

 6. 5.2

  Besluit

  Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:


  Vast te stellen Lijst Ingekomen Stukken in de periode 31 mei 2023 tot en met 28 juni 2023

  Vastgesteld bij acclamatie

 7. 6

  00:10:16 - 00:10:30 - Adema, I.R.
  00:10:32 - 00:14:26 - Frenken, J.P.
  00:12:00 - 00:12:06 - Raak, O.E.A. van
  00:14:23 - 00:14:26 - Adema, I.R.
  00:14:26 - 00:15:21 - Heijmans, N.G.L.
  00:15:19 - 00:15:21 - Adema, I.R.
  00:15:20 - 00:15:38 - Frenken, J.P.
  00:15:38 - 00:15:57 - Heijmans, N.G.L.
  00:15:57 - 00:16:07 - Frenken, J.P.
  00:16:07 - 00:16:15 - Adema, I.R.
  00:16:10 - 00:16:15 - Frenken, J.P.
  00:16:18 - 00:16:49 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:16:49 - 00:17:27 - Frenken, J.P.
  00:17:27 - 00:17:40 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:17:41 - 00:17:47 - Frenken, J.P.
  00:17:49 - 00:17:51 - Adema, I.R.
  00:17:52 - 00:18:36 - Frenken, J.P.
  00:18:14 - 00:18:18 - Adema, I.R.
  00:18:18 - 00:18:34 - Rutjens, W.H.A.
  00:18:39 - 00:18:40 - Frenken, J.P.
  00:18:40 - 00:20:36 - Frenken, J.P.
  00:18:52 - 00:18:56 - Rutjens, W.H.A.
  00:18:57 - 00:18:58 - Rutjens, W.H.A.
  00:19:01 - 00:19:04 - Adema, I.R.
  00:20:37 - 00:20:40 - Adema, I.R.
  00:20:48 - 00:25:57 - Gremmen, R.J.
  00:22:37 - 00:22:38 - Adema, I.R.
  00:22:41 - 00:23:25 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:23:15 - 00:23:16 - Adema, I.R.
  00:23:26 - 00:23:49 - Adema, I.R.
  00:24:06 - 00:24:12 - Adema, I.R.
  00:24:11 - 00:24:41 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:25:00 - 00:25:03 - Adema, I.R.
  00:25:04 - 00:25:35 - Rutjens, W.H.A.
  00:25:57 - 00:26:11 - Rutjens, W.H.A.
  00:26:12 - 00:26:45 - Gremmen, R.J.
  00:26:45 - 00:26:47 - Adema, I.R.
  00:26:51 - 00:27:31 - Buiks, R.P.A.F.
  00:27:31 - 00:28:14 - Gremmen, R.J.
  00:28:17 - 00:28:23 - Adema, I.R.
  00:28:23 - 00:28:34 - Nuijten, K.
  00:28:35 - 00:28:59 - Gremmen, R.J.
  00:28:59 - 00:29:00 - Adema, I.R.
  00:29:01 - 00:30:02 - Gremmen, R.J.
  00:30:03 - 00:30:04 - Adema, I.R.
  00:30:04 - 00:30:44 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:30:44 - 00:31:26 - Gremmen, R.J.
  00:31:26 - 00:32:10 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:31:55 - 00:32:09 - Adema, I.R.
  00:32:11 - 00:33:15 - Gremmen, R.J.
  00:33:13 - 00:33:17 - Adema, I.R.
  00:33:16 - 00:33:48 - Frenken, J.P.
  00:33:49 - 00:34:39 - Gremmen, R.J.
  00:34:32 - 00:34:40 - Adema, I.R.
  00:34:39 - 00:35:09 - Frenken, J.P.
  00:35:09 - 00:35:27 - Gremmen, R.J.
  00:35:17 - 00:35:34 - Adema, I.R.
  00:35:27 - 00:35:31 - Frenken, J.P.
  00:35:35 - 00:35:53 - Boon, M.C.H.
  00:35:54 - 00:36:36 - Gremmen, R.J.
  00:36:36 - 00:37:03 - Boon, M.C.H.
  00:37:04 - 00:37:24 - Gremmen, R.J.
  00:37:24 - 00:37:26 - Adema, I.R.
  00:37:25 - 00:37:54 - Rutjens, W.H.A.
  00:37:54 - 00:37:56 - Adema, I.R.
  00:37:55 - 00:38:14 - Gremmen, R.J.
  00:38:14 - 00:38:15 - Adema, I.R.
  00:38:36 - 00:39:21 - Gremmen, R.J.
  00:39:21 - 00:39:22 - Adema, I.R.
  00:39:23 - 00:39:49 - Gremmen, R.J.
  00:39:23 - 00:39:24 - Adema, I.R.
  00:39:45 - 00:39:50 - Adema, I.R.
  00:39:54 - 00:40:07 - Putman, N.H.M.
  00:40:07 - 00:40:29 - Gremmen, R.J.
  00:40:29 - 00:40:30 - Adema, I.R.
  00:40:31 - 00:40:52 - Nuijten, K.
  00:40:52 - 00:41:24 - Gremmen, R.J.
  00:41:25 - 00:41:42 - Nuijten, K.
  00:41:41 - 00:42:39 - Gremmen, R.J.
  00:42:24 - 00:42:44 - Adema, I.R.
  00:42:43 - 00:43:31 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:43:25 - 00:43:29 - Adema, I.R.
  00:43:32 - 00:44:30 - Gremmen, R.J.
  00:44:29 - 00:44:31 - Adema, I.R.
  00:44:30 - 00:45:13 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:45:13 - 00:45:51 - Gremmen, R.J.
  00:45:51 - 00:45:59 - Adema, I.R.
  00:46:06 - 00:49:00 - Linden, J.J. van der
  00:48:53 - 00:48:56 - Adema, I.R.
  00:48:56 - 00:49:12 - Rutjens, W.H.A.
  00:49:13 - 00:49:21 - Linden, J.J. van der
  00:49:20 - 00:49:26 - Rutjens, W.H.A.
  00:49:27 - 00:49:36 - Linden, J.J. van der
  00:49:40 - 00:50:05 - Linden, J.J. van der
  00:50:07 - 00:50:11 - Adema, I.R.
  00:50:09 - 00:50:34 - Lauwen, W.P.J.C.
  00:50:29 - 00:50:50 - Linden, J.J. van der
  00:50:50 - 00:50:52 - Adema, I.R.
  00:50:56 - 00:51:20 - Putman, N.H.M.
  00:51:19 - 00:51:44 - Linden, J.J. van der
  00:51:44 - 00:51:46 - Adema, I.R.
  00:51:48 - 00:52:31 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:52:32 - 00:52:37 - Linden, J.J. van der
  00:52:39 - 00:53:23 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:53:23 - 00:53:39 - Linden, J.J. van der
  00:53:39 - 00:53:42 - Adema, I.R.
  00:53:42 - 00:54:27 - Linden, J.J. van der
  00:54:27 - 00:54:29 - Adema, I.R.
  00:54:33 - 00:54:38 - Adema, I.R.
  00:54:35 - 00:55:06 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:54:58 - 00:54:59 - Adema, I.R.
  00:55:04 - 00:55:07 - Adema, I.R.
  00:55:07 - 00:55:35 - Linden, J.J. van der
  00:55:34 - 00:55:35 - Adema, I.R.
  00:55:34 - 00:56:04 - Hattem, A.W.J.A. van
  00:56:05 - 00:56:23 - Linden, J.J. van der
  00:56:05 - 00:56:06 - Adema, I.R.
  00:56:23 - 00:56:24 - Adema, I.R.
  00:56:24 - 00:57:03 - Rutjens, W.H.A.
  00:57:00 - 00:57:03 - Adema, I.R.
  00:57:04 - 00:57:16 - Linden, J.J. van der
  00:57:17 - 00:57:21 - Rutjens, W.H.A.
  00:57:22 - 00:57:24 - Linden, J.J. van der
  00:57:26 - 00:57:30 - Adema, I.R.
  00:57:28 - 00:57:48 - Wildenberg, C.H.A. van den
  00:57:48 - 00:58:04 - Linden, J.J. van der
  00:58:04 - 00:58:11 - Adema, I.R.
  00:58:15 - 01:00:13 - Deckers, E.H.
  00:59:58 - 01:00:07 - Adema, I.R.
  01:00:06 - 01:00:28 - Rutjens, W.H.A.
  01:00:29 - 01:01:03 - Deckers, E.H.
  01:01:04 - 01:01:13 - Rutjens, W.H.A.
  01:01:09 - 01:01:10 - Deckers, E.H.
  01:01:13 - 01:01:16 - Deckers, E.H.
  01:01:16 - 01:01:34 - Deckers, E.H.
  01:01:35 - 01:01:37 - Adema, I.R.
  01:01:43 - 01:02:36 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:02:37 - 01:03:04 - Deckers, E.H.
  01:03:05 - 01:03:27 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:03:27 - 01:03:29 - Deckers, E.H.
  01:03:30 - 01:03:31 - Adema, I.R.
  01:03:31 - 01:04:15 - Frenken, J.P.
  01:04:15 - 01:04:34 - Deckers, E.H.
  01:04:35 - 01:04:36 - Adema, I.R.
  01:04:35 - 01:04:46 - Frenken, J.P.
  01:04:47 - 01:05:05 - Deckers, E.H.
  01:05:05 - 01:05:07 - Adema, I.R.
  01:05:08 - 01:06:55 - Deckers, E.H.
  01:06:55 - 01:07:01 - Adema, I.R.
  01:07:16 - 01:12:47 - Heijmans, N.G.L.
  01:08:20 - 01:08:22 - Adema, I.R.
  01:08:22 - 01:09:11 - Kuiper, A.M.H.
  01:09:45 - 01:10:45 - Kuiper, A.M.H.
  01:10:45 - 01:10:46 - Adema, I.R.
  01:11:46 - 01:11:51 - Adema, I.R.
  01:11:50 - 01:12:02 - Nuijten, K.
  01:12:09 - 01:12:10 - Adema, I.R.
  01:12:12 - 01:13:32 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:12:37 - 01:12:40 - Adema, I.R.
  01:13:33 - 01:13:55 - Heijmans, N.G.L.
  01:13:46 - 01:13:50 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:13:55 - 01:13:57 - Adema, I.R.
  01:13:55 - 01:14:41 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:14:31 - 01:14:42 - Adema, I.R.
  01:14:41 - 01:15:15 - Heijmans, N.G.L.
  01:15:15 - 01:15:54 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:15:17 - 01:15:20 - Adema, I.R.
  01:15:49 - 01:15:57 - Adema, I.R.
  01:15:55 - 01:20:07 - Heijmans, N.G.L.
  01:16:29 - 01:16:31 - Adema, I.R.
  01:18:18 - 01:18:23 - Adema, I.R.
  01:18:23 - 01:18:50 - Rutjens, W.H.A.
  01:19:26 - 01:20:05 - Adema, I.R.
  01:20:05 - 01:20:21 - Rutjens, W.H.A.
  01:20:20 - 01:20:54 - Heijmans, N.G.L.
  01:20:32 - 01:20:53 - Adema, I.R.
  01:20:53 - 01:21:31 - Frenken, J.P.
  01:21:30 - 01:22:15 - Heijmans, N.G.L.
  01:21:38 - 01:22:23 - Frenken, J.P.
  01:22:07 - 01:22:09 - Adema, I.R.
  01:22:24 - 01:22:39 - Heijmans, N.G.L.
  01:22:28 - 01:22:37 - Adema, I.R.
  01:22:40 - 01:23:02 - Putman, N.H.M.
  01:23:00 - 01:23:38 - Heijmans, N.G.L.
  01:23:37 - 01:23:44 - Adema, I.R.
  01:23:39 - 01:23:56 - Putman, N.H.M.
  01:23:57 - 01:24:27 - Heijmans, N.G.L.
  01:24:17 - 01:24:31 - Adema, I.R.
  01:24:28 - 01:24:29 - Putman, N.H.M.
  01:24:33 - 01:25:56 - Schipper, A.
  01:25:02 - 01:26:00 - Heijmans, N.G.L.
  01:25:29 - 01:25:41 - Adema, I.R.
  01:26:00 - 01:26:02 - Adema, I.R.
  01:26:01 - 01:26:24 - Rutjens, W.H.A.
  01:26:23 - 01:27:19 - Heijmans, N.G.L.
  01:26:59 - 01:27:19 - Adema, I.R.
  01:27:19 - 01:27:47 - Rutjens, W.H.A.
  01:27:46 - 01:28:20 - Heijmans, N.G.L.
  01:28:19 - 01:28:22 - Adema, I.R.
  01:28:22 - 01:28:35 - Minkels, J.D.
  01:28:37 - 01:29:08 - Heijmans, N.G.L.
  01:29:09 - 01:29:25 - Minkels, J.D.
  01:29:23 - 01:29:32 - Heijmans, N.G.L.
  01:29:33 - 01:29:35 - Adema, I.R.
  01:29:39 - 01:30:50 - Buiks, R.P.A.F.
  01:30:00 - 01:30:04 - Heijmans, N.G.L.
  01:30:10 - 01:30:12 - Heijmans, N.G.L.
  01:30:48 - 01:31:21 - Heijmans, N.G.L.
  01:31:00 - 01:31:49 - Buiks, R.P.A.F.
  01:31:19 - 01:31:21 - Adema, I.R.
  01:31:31 - 01:31:58 - Heijmans, N.G.L.
  01:31:55 - 01:32:04 - Adema, I.R.
  01:31:58 - 01:33:14 - Heijmans, N.G.L.
  01:32:43 - 01:32:47 - Adema, I.R.
  01:33:13 - 01:33:23 - Adema, I.R.
  01:33:36 - 01:38:44 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:38:42 - 01:38:49 - Adema, I.R.
  01:39:01 - 01:57:01 - Miltenburg, M. van
  01:40:39 - 01:40:46 - Adema, I.R.
  01:40:46 - 01:40:52 - Rutjens, W.H.A.
  01:41:28 - 01:41:36 - Rutjens, W.H.A.
  01:42:04 - 01:42:05 - Adema, I.R.
  01:42:10 - 01:42:55 - Frenken, J.P.
  01:43:39 - 01:43:41 - Adema, I.R.
  01:43:40 - 01:43:47 - Frenken, J.P.
  01:44:39 - 01:44:40 - Adema, I.R.
  01:44:40 - 01:45:11 - Tolsma, S.A.H.
  01:46:28 - 01:46:32 - Adema, I.R.
  01:46:34 - 01:47:23 - Dommelen, J.C.F.M. van
  01:47:20 - 01:47:22 - Adema, I.R.
  01:48:00 - 01:48:02 - Adema, I.R.
  01:48:01 - 01:48:32 - Rutjens, W.H.A.
  01:48:51 - 01:49:00 - Rutjens, W.H.A.
  01:49:28 - 01:49:29 - Adema, I.R.
  01:50:11 - 01:50:13 - Adema, I.R.
  01:50:14 - 01:50:38 - Hamerslag, N.I.
  01:51:07 - 01:51:12 - Adema, I.R.
  01:51:12 - 01:51:20 - Hamerslag, N.I.
  01:51:25 - 01:51:26 - Adema, I.R.
  01:51:27 - 01:52:18 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:52:47 - 03:19:34 - Hattem, A.W.J.A. van
  01:53:36 - 01:53:39 - Adema, I.R.
  01:54:29 - 01:54:30 - Adema, I.R.
  01:54:30 - 01:54:48 - Rutjens, W.H.A.
  01:55:16 - 01:55:26 - Rutjens, W.H.A.
  01:55:46 - 01:55:48 - Adema, I.R.
  01:56:02 - 01:56:05 - Adema, I.R.
  01:56:06 - 01:56:31 - Nuijten, K.
  01:56:51 - 01:56:56 - Nuijten, K.
  01:56:58 - 01:57:13 - Adema, I.R.
  02:44:51 - 02:45:07 - Adema, I.R.
  02:45:28 - 02:52:17 - Buiks, R.P.A.F.
  02:47:13 - 02:47:21 - Adema, I.R.
  02:47:20 - 02:47:40 - Rutjens, W.H.A.
  02:51:33 - 02:51:37 - Adema, I.R.
  02:52:05 - 02:52:10 - Adema, I.R.
  02:52:09 - 02:52:16 - Rutjens, W.H.A.
  02:52:18 - 02:53:16 - Buiks, R.P.A.F.
  02:52:37 - 02:52:37 - Rutjens, W.H.A.
  02:52:42 - 02:52:45 - Adema, I.R.
  02:52:44 - 02:52:59 - Rutjens, W.H.A.
  02:53:13 - 02:53:22 - Adema, I.R.
  02:53:48 - 02:58:31 - Rutjens, W.H.A.
  02:58:31 - 02:58:36 - Adema, I.R.
  02:58:58 - 03:27:47 - Koevoets, H.J.P.E.
  02:59:15 - 02:59:19 - Adema, I.R.
  02:59:49 - 02:59:52 - Adema, I.R.
  03:02:03 - 03:02:06 - Adema, I.R.
  03:02:06 - 03:02:34 - Berkvens, M.P.M.J.
  03:03:02 - 03:03:11 - Berkvens, M.P.M.J.
  03:03:27 - 03:03:28 - Adema, I.R.
  03:03:34 - 03:04:14 - Buiks, R.P.A.F.
  03:04:51 - 03:05:15 - Buiks, R.P.A.F.
  03:05:25 - 03:05:32 - Adema, I.R.
  03:05:35 - 03:06:00 - Rutjens, W.H.A.
  03:06:41 - 03:06:53 - Rutjens, W.H.A.
  03:06:59 - 03:07:18 - Rutjens, W.H.A.
  03:07:48 - 03:07:51 - Adema, I.R.
  03:07:53 - 03:08:25 - Frenken, J.P.
  03:09:12 - 03:09:14 - Adema, I.R.
  03:09:14 - 03:10:35 - Schipper, A.
  03:10:54 - 03:10:54 - Adema, I.R.
  03:10:59 - 03:11:33 - Nuijten, K.
  03:12:13 - 03:12:27 - Nuijten, K.
  03:12:48 - 03:12:49 - Adema, I.R.
  03:13:42 - 03:13:46 - Adema, I.R.
  03:13:53 - 03:14:19 - Ven, A.J.M. van de
  03:14:47 - 03:15:03 - Ven, A.J.M. van de
  03:15:15 - 03:15:16 - Adema, I.R.
  03:15:15 - 03:15:16 - Ven, A.J.M. van de
  03:15:16 - 03:15:55 - Rutjens, W.H.A.
  03:15:57 - 03:16:06 - Adema, I.R.
  03:16:00 - 03:16:39 - Boon, M.C.H.
  03:17:12 - 03:17:24 - Boon, M.C.H.
  03:17:25 - 03:17:34 - Adema, I.R.
  03:17:28 - 03:17:52 - Linden, J.J. van der
  03:17:52 - 03:17:54 - Adema, I.R.
  03:19:00 - 03:19:03 - Adema, I.R.
  03:19:02 - 03:19:34 - Hattem, A.W.J.A. van
  03:20:03 - 03:20:40 - Hattem, A.W.J.A. van
  03:20:50 - 03:20:52 - Adema, I.R.
  03:20:51 - 03:21:10 - Rutjens, W.H.A.
  03:21:18 - 03:21:34 - Rutjens, W.H.A.
  03:21:18 - 03:21:20 - Adema, I.R.
  03:21:35 - 03:21:36 - Adema, I.R.
  03:22:14 - 03:22:17 - Adema, I.R.
  03:22:33 - 03:22:34 - Adema, I.R.
  03:22:34 - 03:23:06 - Rutjens, W.H.A.
  03:23:29 - 03:23:42 - Rutjens, W.H.A.
  03:24:07 - 03:24:11 - Adema, I.R.
  03:24:15 - 03:24:20 - Adema, I.R.
  03:24:45 - 03:24:55 - Adema, I.R.
  03:27:11 - 03:27:18 - Adema, I.R.
  03:27:18 - 03:27:42 - Rutjens, W.H.A.
  03:27:43 - 03:27:52 - Adema, I.R.
  03:28:02 - 03:33:06 - Hamerslag, N.I.
  03:33:05 - 03:33:09 - Adema, I.R.
  03:33:28 - 03:41:16 - Vossen - van Beers, I.E.F.M.
  03:37:25 - 03:38:05 - Rutjens, W.H.A.
  03:37:25 - 03:37:25 - Adema, I.R.
  03:37:55 - 03:38:06 - Adema, I.R.
  03:38:23 - 03:38:26 - Rutjens, W.H.A.
  03:38:42 - 03:38:44 - Adema, I.R.
  03:39:08 - 03:39:09 - Tolsma, S.A.H.
  03:41:15 - 03:41:19 - Adema, I.R.
  03:41:39 - 03:46:57 - Minkels, J.D.
  03:46:57 - 03:47:02 - Adema, I.R.
  03:47:22 - 03:51:54 - Schipper, A.
  03:51:53 - 03:52:31 - Adema, I.R.
  03:52:13 - 03:52:20 - Gremmen, R.J.
  04:12:45 - 04:13:18 - Adema, I.R.
  04:13:26 - 04:15:58 - Frenken, J.P.
  04:14:24 - 04:14:26 - Adema, I.R.
  04:14:34 - 04:14:39 - Adema, I.R.
  04:14:38 - 04:15:03 - Boon, M.C.H.
  04:14:40 - 04:14:42 - Adema, I.R.
  04:15:21 - 04:15:47 - Boon, M.C.H.
  04:15:58 - 04:15:59 - Adema, I.R.
  04:16:07 - 04:21:20 - Kuiper, A.M.H.
  04:18:35 - 04:18:36 - Adema, I.R.
  04:18:37 - 04:19:09 - Nuijten, K.
  04:19:38 - 04:19:40 - Adema, I.R.
  04:19:49 - 04:19:57 - Adema, I.R.
  04:19:53 - 04:20:09 - Nuijten, K.
  04:20:11 - 04:20:17 - Adema, I.R.
  04:20:18 - 04:20:20 - Adema, I.R.
  04:20:34 - 04:20:35 - Adema, I.R.
  04:20:36 - 04:20:52 - Adema, I.R.
  04:20:40 - 04:20:57 - Heijmans, N.G.L.
  04:21:20 - 04:21:22 - Adema, I.R.
  04:21:22 - 04:21:25 - Gremmen, R.J.
  04:21:24 - 04:21:27 - Adema, I.R.
  04:21:28 - 04:21:30 - Linden, J.J. van der
  04:21:29 - 04:21:33 - Adema, I.R.
  04:21:33 - 04:21:34 - Deckers, E.H.
  04:21:37 - 04:21:43 - Adema, I.R.
  04:21:38 - 04:21:43 - Heijmans, N.G.L.
  04:21:44 - 04:21:46 - Adema, I.R.
  04:21:45 - 04:22:27 - Hattem, A.W.J.A. van
  04:22:27 - 04:22:42 - Adema, I.R.
  04:22:41 - 04:23:06 - Buiks, R.P.A.F.
  04:22:50 - 04:22:51 - Adema, I.R.
  04:23:04 - 04:23:17 - Adema, I.R.
  04:23:20 - 04:23:45 - Gremmen, R.J.
  04:23:48 - 04:24:30 - Adema, I.R.
  04:24:05 - 04:24:28 - Gremmen, R.J.
  04:24:30 - 04:24:58 - Buiks, R.P.A.F.
  04:24:58 - 04:25:32 - Gremmen, R.J.
  04:25:32 - 04:26:03 - Adema, I.R.
  04:26:05 - 04:26:30 - Buiks, R.P.A.F.
  04:26:29 - 04:26:43 - Adema, I.R.
  04:38:15 - 04:38:36 - Adema, I.R.
  04:38:25 - 04:38:25 - Wildenberg, C.H.A. van den
  04:38:37 - 04:39:30 - Gremmen, R.J.
  04:39:30 - 04:39:39 - Adema, I.R.
  04:39:39 - 04:39:40 - Adema, I.R.
  04:40:02 - 04:40:04 - Adema, I.R.
  04:40:02 - 04:41:12 - Gremmen, R.J.
  04:40:11 - 04:40:15 - Rutjens, W.H.A.
  04:40:15 - 04:40:17 - Adema, I.R.
  04:41:12 - 04:41:14 - Adema, I.R.
  04:41:14 - 04:41:33 - Rutjens, W.H.A.
  04:41:33 - 04:41:39 - Rutjens, W.H.A.
  04:41:34 - 04:41:37 - Gremmen, R.J.
  04:41:34 - 04:41:35 - Adema, I.R.
  04:41:39 - 04:41:42 - Adema, I.R.
  04:41:46 - 04:42:14 - Nuijten, K.
  04:42:14 - 04:42:31 - Nuijten, K.
  04:42:31 - 04:43:28 - Gremmen, R.J.
  04:42:44 - 04:42:48 - Nuijten, K.
  04:43:29 - 04:43:52 - Nuijten, K.
  04:43:52 - 04:44:26 - Gremmen, R.J.
  04:44:26 - 04:44:28 - Nuijten, K.
  04:44:28 - 04:44:32 - Adema, I.R.
  04:45:12 - 04:45:13 - Adema, I.R.
  04:45:14 - 04:45:40 - Gremmen, R.J.
  04:45:40 - 04:45:41 - Adema, I.R.
  04:45:43 - 04:46:29 - Buiks, R.P.A.F.
  04:46:30 - 04:48:04 - Gremmen, R.J.
  04:48:04 - 04:48:05 - Adema, I.R.
  04:48:04 - 04:48:32 - Buiks, R.P.A.F.
  04:48:33 - 04:50:09 - Gremmen, R.J.
  04:50:09 - 04:50:10 - Adema, I.R.
  04:50:11 - 04:50:59 - Havermans, M.C.J.
  04:50:58 - 04:51:52 - Gremmen, R.J.
  04:51:54 - 04:52:06 - Adema, I.R.
  04:52:06 - 04:52:28 - Linden, J.J. van der
  04:52:18 - 04:52:21 - Heijmans, N.G.L.
  04:52:21 - 04:52:21 - Deckers, E.H.
  04:52:22 - 04:52:32 - Adema, I.R.
  04:52:36 - 04:52:40 - Adema, I.R.
  04:52:43 - 04:53:33 - Hattem, A.W.J.A. van
  04:53:34 - 04:54:00 - Linden, J.J. van der
  04:54:00 - 04:54:53 - Hattem, A.W.J.A. van
  04:54:39 - 04:54:53 - Adema, I.R.
  04:54:54 - 04:55:18 - Linden, J.J. van der
  04:55:18 - 04:55:19 - Adema, I.R.
  04:55:21 - 04:55:36 - Tolsma, S.A.H.
  04:55:37 - 04:56:11 - Linden, J.J. van der
  04:56:12 - 04:56:12 - Adema, I.R.
  04:56:13 - 04:56:26 - Tolsma, S.A.H.
  04:56:27 - 04:56:36 - Linden, J.J. van der
  04:56:36 - 04:56:37 - Adema, I.R.
  04:56:37 - 04:57:15 - Boon, M.C.H.
  04:57:11 - 04:57:15 - Adema, I.R.
  04:57:14 - 04:57:35 - Linden, J.J. van der
  04:57:35 - 04:57:36 - Adema, I.R.
  04:57:36 - 04:58:22 - Boon, M.C.H.
  04:57:54 - 04:58:22 - Adema, I.R.
  04:58:22 - 04:58:48 - Linden, J.J. van der
  04:58:47 - 04:58:49 - Adema, I.R.
  04:58:51 - 04:59:39 - Buiks, R.P.A.F.
  04:59:17 - 04:59:17 - Linden, J.J. van der
  04:59:38 - 05:00:53 - Linden, J.J. van der
  05:00:52 - 05:00:53 - Adema, I.R.
  05:00:53 - 05:01:02 - Buiks, R.P.A.F.
  05:01:02 - 05:01:25 - Linden, J.J. van der
  05:01:25 - 05:01:36 - Adema, I.R.
  05:01:42 - 05:02:07 - Buiks, R.P.A.F.
  05:02:07 - 05:02:33 - Deckers, E.H.
  05:02:33 - 05:02:44 - Buiks, R.P.A.F.
  05:02:41 - 05:02:49 - Deckers, E.H.
  05:02:50 - 05:02:51 - Adema, I.R.
  05:02:56 - 05:03:34 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:03:34 - 05:03:46 - Deckers, E.H.
  05:03:48 - 05:04:03 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:04:03 - 05:04:23 - Deckers, E.H.
  05:04:24 - 05:04:36 - Adema, I.R.
  05:04:50 - 05:04:53 - Heijmans, N.G.L.
  05:04:50 - 05:04:51 - Rutjens, W.H.A.
  05:04:52 - 05:05:32 - Rutjens, W.H.A.
  05:05:32 - 05:06:00 - Heijmans, N.G.L.
  05:05:58 - 05:06:04 - Rutjens, W.H.A.
  05:06:05 - 05:06:05 - Adema, I.R.
  05:06:30 - 05:07:07 - Heijmans, N.G.L.
  05:06:48 - 05:06:53 - Adema, I.R.
  05:07:07 - 05:07:08 - Adema, I.R.
  05:07:35 - 05:08:19 - Heijmans, N.G.L.
  05:07:49 - 05:07:54 - Adema, I.R.
  05:08:18 - 05:08:20 - Adema, I.R.
  05:08:23 - 05:09:24 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:09:24 - 05:11:01 - Heijmans, N.G.L.
  05:11:01 - 05:11:02 - Adema, I.R.
  05:11:01 - 05:12:10 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:11:31 - 05:11:36 - Dommelen, J.C.F.M. van
  05:11:53 - 05:11:55 - Adema, I.R.
  05:12:00 - 05:12:09 - Heijmans, N.G.L.
  05:12:09 - 05:12:16 - Adema, I.R.
  05:12:34 - 05:18:22 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:18:22 - 05:18:23 - Adema, I.R.
  05:18:38 - 05:28:57 - Miltenburg, M. van
  05:18:40 - 05:18:52 - Deckers, E.H.
  05:20:04 - 05:20:10 - Adema, I.R.
  05:20:09 - 05:21:13 - Kuiper, A.M.H.
  05:21:02 - 05:21:03 - Adema, I.R.
  05:22:20 - 05:23:32 - Kuiper, A.M.H.
  05:22:20 - 05:22:21 - Adema, I.R.
  05:23:11 - 05:23:14 - Adema, I.R.
  05:24:01 - 05:24:34 - Nuijten, K.
  05:24:01 - 05:24:02 - Adema, I.R.
  05:24:53 - 05:24:55 - Adema, I.R.
  05:24:54 - 05:25:44 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:26:40 - 05:26:45 - Adema, I.R.
  05:26:42 - 05:27:51 - Hattem, A.W.J.A. van
  05:27:15 - 05:27:29 - Adema, I.R.
  05:27:41 - 05:27:54 - Adema, I.R.
  05:28:21 - 05:28:57 - Adema, I.R.
  05:29:15 - 05:32:39 - Buiks, R.P.A.F.
  05:30:24 - 05:30:38 - Adema, I.R.
  05:30:38 - 05:31:14 - Miltenburg, M. van
  05:31:23 - 05:31:41 - Miltenburg, M. van
  05:31:23 - 05:31:25 - Adema, I.R.
  05:31:33 - 05:31:37 - Adema, I.R.
  05:31:40 - 05:31:41 - Adema, I.R.
  05:31:59 - 05:31:59 - Adema, I.R.
  05:32:28 - 05:32:36 - Adema, I.R.
  05:32:36 - 05:33:17 - Ludwig, T.W.
  05:33:18 - 05:35:36 - Buiks, R.P.A.F.
  05:35:36 - 05:35:40 - Adema, I.R.
  05:35:49 - 05:38:14 - Rutjens, W.H.A.
  05:38:15 - 05:38:18 - Adema, I.R.
  05:38:28 - 05:38:41 - Adema, I.R.
  05:38:43 - 05:41:47 - Koevoets, H.J.P.E.
  05:38:58 - 05:39:00 - Adema, I.R.
  05:40:17 - 05:40:56 - Buiks, R.P.A.F.
  05:40:20 - 05:40:23 - Adema, I.R.
  05:41:00 - 05:41:02 - Adema, I.R.
  05:41:02 - 05:41:42 - Berkvens, M.P.M.J.
  05:41:43 - 05:41:51 - Adema, I.R.
  05:41:48 - 05:41:59 - Koevoets, H.J.P.E.
  05:42:42 - 05:42:46 - Adema, I.R.
  05:42:46 - 05:43:10 - Linden, J.J. van der
  05:43:13 - 05:49:09 - Hamerslag, N.I.
  05:43:40 - 05:43:40 - Adema, I.R.
  05:43:41 - 05:44:04 - Boon, M.C.H.
  05:45:03 - 05:45:03 - Adema, I.R.
  05:45:48 - 05:45:58 - Adema, I.R.
  05:49:09 - 05:49:12 - Adema, I.R.
  05:49:29 - 05:50:21 - Vossen - van Beers, I.E.F.M.
  05:50:19 - 05:50:27 - Adema, I.R.
  05:50:22 - 05:50:42 - Rutjens, W.H.A.
  05:50:43 - 05:50:50 - Adema, I.R.
  05:51:17 - 05:51:36 - Minkels, J.D.
  05:51:35 - 05:51:43 - Adema, I.R.
  05:52:04 - 05:54:07 - Schipper, A.
  05:52:49 - 05:52:53 - Adema, I.R.
  05:52:51 - 05:53:13 - Heijmans, N.G.L.
  05:53:19 - 05:53:29 - Heijmans, N.G.L.
  05:54:05 - 05:54:36 - Adema, I.R.
  05:54:26 - 05:55:01 - Heijmans, N.G.L.
  05:54:59 - 05:55:12 - Adema, I.R.
  06:17:02 - 06:17:05 - Boon, M.C.H.
  06:17:06 - 06:17:09 - Boon, M.C.H.
  06:26:05 - 06:27:39 - Adema, I.R.
  06:27:51 - 06:28:10 - Adema, I.R.
  06:28:17 - 06:28:24 - Adema, I.R.
  06:28:27 - 06:28:35 - Adema, I.R.
  06:28:41 - 06:28:55 - Adema, I.R.
  06:29:03 - 06:29:17 - Adema, I.R.
  06:29:23 - 06:29:36 - Adema, I.R.
  06:29:44 - 06:30:06 - Adema, I.R.
  06:30:20 - 06:30:22 - Adema, I.R.
  06:30:28 - 06:30:40 - Adema, I.R.
  06:30:45 - 06:30:56 - Adema, I.R.
  06:31:03 - 06:31:17 - Adema, I.R.
  06:31:25 - 06:31:36 - Adema, I.R.
  06:31:44 - 06:31:56 - Adema, I.R.
  06:32:02 - 06:32:14 - Adema, I.R.
  06:32:22 - 06:32:33 - Adema, I.R.
  06:32:40 - 06:32:54 - Adema, I.R.
  06:33:01 - 06:33:11 - Adema, I.R.
  06:33:18 - 06:33:29 - Adema, I.R.
  06:33:38 - 06:33:48 - Adema, I.R.
  06:33:57 - 06:34:11 - Adema, I.R.
  06:34:13 - 06:34:14 - Adema, I.R.
  06:34:19 - 06:34:30 - Adema, I.R.
  06:34:38 - 06:34:49 - Adema, I.R.
  06:34:56 - 06:35:10 - Adema, I.R.
  06:35:17 - 06:35:28 - Adema, I.R.
  06:35:35 - 06:35:44 - Adema, I.R.
  06:35:57 - 06:36:07 - Adema, I.R.
  06:36:19 - 06:36:30 - Adema, I.R.
  06:36:39 - 06:36:51 - Adema, I.R.
  06:37:01 - 06:37:11 - Adema, I.R.
  06:37:21 - 06:37:33 - Adema, I.R.
  06:37:42 - 06:37:56 - Adema, I.R.
  06:38:02 - 06:38:13 - Adema, I.R.
  06:38:21 - 06:38:32 - Adema, I.R.
  06:38:41 - 06:38:53 - Adema, I.R.
  06:39:02 - 06:39:18 - Adema, I.R.
  06:39:27 - 06:39:47 - Adema, I.R.
  06:39:49 - 06:40:07 - Frenken, J.P.
  06:40:06 - 06:40:08 - Adema, I.R.
  06:40:08 - 06:40:25 - Lauwen, W.P.J.C.
  06:40:24 - 06:40:29 - Adema, I.R.
  06:40:28 - 06:41:27 - Gremmen, R.J.
  06:41:27 - 06:41:29 - Adema, I.R.
  06:41:29 - 06:41:57 - Linden, J.J. van der
  06:41:57 - 06:41:59 - Adema, I.R.
  06:41:59 - 06:42:02 - Deckers, E.H.
  06:42:03 - 06:42:04 - Adema, I.R.
  06:42:05 - 06:42:06 - Adema, I.R.
  06:42:07 - 06:43:04 - Hattem, A.W.J.A. van
  06:43:04 - 06:43:06 - Adema, I.R.
  06:43:07 - 06:43:59 - Boon, M.C.H.
  06:43:58 - 06:44:05 - Adema, I.R.
  06:44:05 - 06:44:33 - Buiks, R.P.A.F.
  06:44:33 - 06:44:36 - Adema, I.R.
  06:44:36 - 06:44:49 - Rutjens, W.H.A.
  06:44:49 - 06:44:51 - Adema, I.R.
  06:44:50 - 06:45:36 - Koevoets, H.J.P.E.
  06:45:36 - 06:45:37 - Adema, I.R.
  06:45:38 - 06:45:47 - Hamerslag, N.I.
  06:45:47 - 06:45:48 - Adema, I.R.
  06:45:48 - 06:46:00 - Vossen - van Beers, I.E.F.M.
  06:46:00 - 06:46:06 - Adema, I.R.
  06:46:07 - - Adema, I.R.
 8. 6.1

  Moties

  Onderwerp
  INGETROKKEN M53-2023 Kaders voor gesmolten-zout-reactoren
  INGETROKKEN M54-2023 Referendumverordening
  INGETROKKEN M62-2023 Tegen ondermijning door Extinction Rebellion
  INGETROKKEN M68-2023 De Brabantse Bijdrage aan Vrede & Veiligheid
  INGETROKKEN M70-2023 Uitvoering regenboogstembusakkoord
  INGETROKKEN M79-2023 Laat ze niet in de kou staan
  M52-2023 Samen maken we Brabant!
  M53a-2023 Kader voor gesmolten-zout-reactoren
  M54a-2023 Referendumverordening
  M55-2023 Stop schandalige huisvestingsnormen
  M56-2023 Stop verdozing
  M57-2023 Aansluiten bij landelijk beleid emissiearme stalsystemen
  M58-2023 Toestaan van Renure op Provinciale Gronden
  M59-2023 Afblijven van latente ruimte
  M60-2023 De Bergse weervisserij mag niet verloren gaan
  M61-2023 Verbetering Uitrusting Groene BOA's
  M62a-2023 Tegen ondermijning door Extinction Rebellion
  M63-2023 Behoud buslijn 319 voor Steensel
  M64-2023 Rollenparagraaf in Statenstukken
  M65-2023 Dreigende dwangwet
  M66-2023 Stop Belastingheffing op Grondwater Onttrekking door Kleine Gebruikers
  M67-2023 Stop Lastenverhoging
  M68a-2023 De Brabantse Bijdrage aan Vrede & Veiligheid
  M69-2023 Eindverantwoordelijke dierenwelzijn
  M70a-2023 Uitvoering regenboogstembusakkoord
  M71-2023 Sluit bescherming niet uit
  M72-2023 Geen bruin gas in Brabant
  M73-2023 Lage prioriteit voor logistieke centra bij verdelen stikstofruimte
  M74-2023 Intrinsieke waarde natuur
  M75-2023 Intrinsieke waarden dieren
  M76-2023 Transparante besluitvorming
  M77-2023 Brabantse lobbyregister
  M78-2023 Brandbrief Brabants wegennet
  M79a-2023 Laat ze niet in de kou staan
  M80-2023 Vergroot de welvaart voor iedereen
  M81-2023 Stop vriendschapsverdrag Jiangsu, China
  M82-2023 Brabant van slot
  M83-2023 Integrale aanpak NH3
  M84-2023 Kerntakendiscussie
  M85-2023 Luchtwassers niet als enige oplossing voor gangbare boeren
 9. 7

  06:47:40 - 06:49:26 - Leeger, E.M.
  06:49:25 - 06:49:44 - Adema, I.R.
  06:49:44 - 06:49:48 - Frenken, J.P.
  06:49:48 - 06:49:53 - Adema, I.R.
  06:49:53 - 06:49:59 - Linden, J.J. van der
  06:49:54 - 06:49:59 - Meylink, T.N.A.
  06:50:00 - 06:50:02 - Adema, I.R.
  06:50:01 - 06:50:07 - Deckers, E.H.
  06:50:06 - 06:50:07 - Adema, I.R.
  06:50:07 - 06:50:09 - Adema, I.R.
  06:50:08 - 06:50:17 - Heijmans, N.G.L.
  06:50:17 - 06:50:18 - Adema, I.R.
  06:50:19 - 06:51:20 - Hattem, A.W.J.A. van
  06:51:20 - 06:51:22 - Adema, I.R.
  06:51:22 - 06:51:38 - Miltenburg, M. van
  06:51:38 - 06:51:39 - Adema, I.R.
  06:51:39 - 06:51:44 - Buiks, R.P.A.F.
  06:51:43 - 06:51:45 - Adema, I.R.
  06:51:45 - 06:51:59 - Rutjens, W.H.A.
  06:52:00 - 06:52:01 - Adema, I.R.
  06:52:02 - 06:52:13 - Koevoets, H.J.P.E.
  06:52:14 - 06:52:15 - Adema, I.R.
  06:52:15 - 06:52:22 - Hamerslag, N.I.
  06:52:22 - 06:52:23 - Adema, I.R.
  06:52:23 - 06:52:33 - Vossen - van Beers, I.E.F.M.
  06:52:33 - 06:52:34 - Adema, I.R.
  06:52:34 - 06:52:41 - Minkels, J.D.
  06:52:41 - - Adema, I.R.
  06:52:42 - 06:52:50 - Schipper, A.
 10. 7.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  BBB (10), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (4)

  Besluit

  Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten:


  1. Het aantal gedeputeerden vast te stellen op 7, voltijd, voor de Statenperiode 2023-2027.
  2. Te benoemen tot gedeputeerden:
  a. De heer Van Gruijthuijsen;
  b. Mevrouw Roijackers;
  c. De heer Smeulders;
  d. De heer Van der Horst;
  e. Mevrouw Boelema;
  f. De heer Oudenhoven;
  g. Mevrouw Dirken.

  06:54:12 - 06:56:20 - Adema, I.R.
  06:56:25 - 06:56:57 - Adema, I.R.
  06:57:29 - 06:57:32 - Adema, I.R.
  06:57:32 - 06:57:35 - Adema, I.R.
  06:58:36 - 06:58:37 - Adema, I.R.
  06:59:36 - 06:59:59 - Adema, I.R.
  07:35:17 - 07:35:49 - Adema, I.R.
  07:38:08 - 07:39:40 - Adema, I.R.
  07:39:41 - 07:40:43 - Cate, K.A.E. ten
  07:40:41 - 07:40:45 - Adema, I.R.
  07:42:19 - 07:42:48 - Adema, I.R.
  07:48:20 - - Adema, I.R.
 11. 8

  07:49:42 - 07:50:17 - Leeger, E.M.
  07:50:16 - 07:50:44 - Adema, I.R.
  07:50:55 - 07:51:43 - Cate, K.A.E. ten
  07:51:43 - 07:51:44 - Adema, I.R.
  07:52:31 - 07:53:07 - Adema, I.R.
  07:53:15 - 07:56:24 - Adema, I.R.
  07:57:22 - 07:59:55 - Gremmen, R.J.
  08:00:16 - - Adema, I.R.
 12. 9
  Afscheid leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd 18:35
 13. 10
  Sluiting 18:35 - 18:35
 14. 11