Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 10 oktober 2022

18:45 - 19:30

Locatie
Teams
Voorzitter
I.R. Adema
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats via Teams
Voor het bijwonen van de digitale vergaderingen van het Presidium kunt u zich via Statengriffie@brabant.nl of 073-681 22 78 melden bij de griffie. U krijgt dan een link toegezonden.

Agendapunten

  • Vaststellen notulen ingelast presidium 1 juli 2022
  • Vaststellen notulen presidium 26 september 2022 (P.M.)
 1. a. Stemplicht i.r.t. eigen afweging Statenleden omtrent stemonthouding
  b. Het Statenvoorstel en ontwerpbesluit Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2022
  c. Declaratieregister 1e helft 2022

 2. Zie voor de stukken het Presidium besloten 10 oktober 2022

  • Programmering themadag PS 16 september 2022.
   - Heidag PS 7 oktober 2022