Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M104-2024 Maximaal 75% van de Wet Normering Topinkomens

ID
1085
Onderwerp
M104-2024 Maximaal 75% van de Wet Normering Topinkomens
Inhoud
Verzoeken Gedeputeerde Staten: 1 Jaarlijks in de begroting te rapporteren of en welke ontvangers van begrotings- en exploitatiesubsidies boven de 75% van de geldende Wet Normering Topinkomens uitgeven aan bestuurders en/of individuele personeelsleden; 2 Zich te committeren om in haar communicatie aan alle ontvangers van exploitatie- en begrotingssubsidies expliciet schriftelijk en woordelijk namens de Provincie Noord-Brabant indringend te verzoeken prudent te salariëren en maximaal 75% van de geldende Wet Normering Topinkomens te hanteren als bezoldiging van bestuurders en/of individuele personeelsleden
Nummer
M104-2024
Status
Aangenomen
Indiener
  • Philippart, Michiel
Mede-indiener
  • Hamerslag, Nikky
  • Hulten, Saskia van
  • Raak, Oscar van
  • Vossen-van Beers, Inge
Fractie
GroenLinks, PvdA, SP, VOLT, Partij voor de Dieren
Portefeuillehouder
  • Stijn Smeulders
Stemverhouding
Datum PS
28-6-2024
Behandelen in
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Statendagen 2024 (7.2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant)
vrijdag 28 juni 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage
Stemmen
voor 71%
tegen 29%
voor
BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (3), Volt (1)
tegen
50PLUS (1), D66 (2), Lokaal Brabant (4), VVD (7)