Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 6 februari 2023

18:30 - 00:00
Locatie

Hart der Provincie 1

Voorzitter
I.R. Adema

Agendapunten

 1. 1

 2. 2.a
  Concept-notulen
 3. 3
  Mededelingen
 4. 3.a

  (mondeling door griffier)

 5. 3.b
  Implicaties Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur voor de geheimhoudingsprocedure
 6. 3.c
  Verantwoording griffie 2022
 7. 3.d
  ICT-voorzieningen Staten
 8. 3.e
  Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen
 9. 3.f
  Monitoring aanbevelingen Zuidelijke Rekenkamer januari 2023
 10. 3.g
  Reserveren 28 en 29 maart: afscheid huidige Staten en installatie nieuwe Staten
 11. 4
  Agendavergadering 6 maart 2023
 12. 5
  Bezoek Brussel
 13. 6
  Inwerkprogramma nieuwe Statenleden, afscheid en installatie
 14. 7
  Werkgroep Rollen en Taken Provincie Noord-Brabant
 15. 8

  Terugblik op:
  - PS-Themadag 20 januari 2023
  - Nieuwjaarsontmoeting

 16. 9
  Rondvraag en sluiting
 17. 10