Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 17 april 2023

18:30
Locatie

Hart der Provincie 1

Voorzitter
I.R. Adema

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Concept-notulen
 3. 2.1
  concept notulen extra presidium 3 maart 2023
 4. 2.2
  concept notulen extra presidium 14 april 2023
 5. 3
  Mededelingen
 6. 3.1
  Declaratie en geschenken register PS 2e helft 2022
 7. 3.2
  Jaarrekening PS – griffie 2022
 8. 3.3
  Fractiekamers
 9. 3.4
  Algemene Vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg)
 10. 3.5
  Kalender PS 2024
 11. 3.6
  Beantwoording vragen vanuit presidium mbt nevenfunctie gedeputeerde Spierings
 12. 4
  Technisch voorzitters, commissie Sturen en Verantwoorden, Burgerleden
 13. 5
  Zitplaatsen PS 2023 – 2027
 14. 6

  Memo is aangepast naar aanleiding van gesprekken reflectie zittende Statenleden 7 april 2023

 15. 7
  Gesprek over omgangsvormen Provinciale Staten
 16. 8
  Profielschets Raad van Commissarissen Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.
 17. 9
  Rondvraag en sluiting
 18. 10