Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statendagen

vrijdag 21 mei 2021

09:30 - 17:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
I.R. Adema
Start
woensdag 19 mei 2021 14:28
Eind
woensdag 19 mei 2021 14:29
Toelichting

Deze vergadering is een voortzetting van de geschorste vergadering van 23 april 2021

Agendapunten

Bijlagen
Besluit

Provinciale Staten besluiten:
kennis te nemen van de in bijlage 1 bij dit ontwerpbesluit opgenomen
perspectiefnota 2022

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Amendementen
Onderwerp
A12-2021 Brabantvoucher
A13-2021 Amendement op M54a-2021 Hernieuwing campagne Een Dumper is een Stumper
Moties
Onderwerp
M100-2021 Kauwen in de kast (INGETROKKEN)
M41a-2021 Gelijk speelveld legeskosten milieu (INGETROKKEN)
M42-2021 Laat je niet redden door criminelen
M43-2021 Brabant Masters
M44a-2021 Corona patiënten nazorg bieden (INGETROKKEN)
M44b-2021 Corona patiënten nazorg bieden
M45-2021 Sturen op Brede Welvaart (INGETROKKEN)
M45a-2021 Sturen op Brede Welvaart
M46c-2021 Wonen voor jong en oud (INGETROKKEN)
M46d-2021 Wonen voor jong en oud
M47-2021 Perspectief zonder schulden
M48-2021 Energiebesparing voor iedereen (INGETROKKEN)
M48a-2021 Energiebesparing voor iedereen
M49-2021 Een plan voor zon op dak
M50-2021 Minder dieren is geen taboe
M51-2021 Gezond wonen in Brainport
M52-2021 Samen pionieren voor gezonde landbouw
M53-2021 Gezondheidsvaardigheden (INGETROKKEN)
M53a-2021 Gezondheidsvaardigheden
M54a-2021 Hernieuwing campagne Een Dumper is een Stumper
M55-2021 Van gas los loslaten
M56-2021 Masterplan infrastructuur Noord-Brabant
M57-2021 Schrappen leges bij vergoeding faunaschade
M58-2021 Red de weidevogel met een diervriendelijk predatieplan
M59-2021 Motorvriendelijke vangrails
M60-2021 Brede, veilige, verlichte fietspaden
M61a-2021 Brabantse omgeving blijvend InZicht
M62-2021 Behoud weide- en akkervogels op het Brabantse land
M64-2021 Verhoging kwaliteit uitvoering wettelijke taak Bibliotheken (INGETROKKEN)
M64a-2021 Verhoging kwaliteit uitvoering wettelijke taak Bibliotheken
M65-2021 Goedkoop en gezond met elektrische deelauto's
M66-2021 Draai de hoofdkraan dicht, voordat je gaat dweilen (INGETROKKEN)
M66a-2021 Draai de hoofdkraan dicht, voordat je gaat dweilen
M67-2021 Schone lucht komt niet uit biomassacentrales
M68-2021 Harde voorwaarden energietransitie
M69-2021 Lagere legeskosten
M70-2021 Water als beleidsveld (INGETROKKEN)
M71-2021 Maak ouderen weerbaar tegen cybercrime
M72-2021 Betrekken ouderenorganisaties in denktanks
M73-2021 Tijdig informeren over wijzigingen dienstregeling OV (INGETROKKEN)
M74a-2021 Verkennen grondwaterheffing Noord-Brabant
M75-2021 Carriere Switch
M76-2021 Leesvaardigheid jeugd (INGETROKKEN)
M77-2021 Woningswitch koop (INGETROKKEN)
M77a-2021 Woningswitch te koop
M78-2021 Woningswitch huur (INGETROKKEN)
M79b-2021 Transitie Openbaar Vervoer versnellen
M80a-2021 Blijven investeren in weerbaaarheid van overheid en samenleving (AANGEHOUDEN)
M81-2021 Stimulering betaalbare woningen
M82-2021 Activeren samenleving na Corona
M83-2021 Recreatienatuur inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur (INGETROKKEN)
M83a-2021 Zonering inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur
M84a-2021 Bomen door de bocht
M85-2021 Provinciaal dierenwelzijnsbeleid (INGETROKKEN)
M85a-2021 Provinciaal dierenwelzijnsbeleid
M86a-2021 Nieuwe stalsystemen brandveilig (INGETROKKEN)
M86b-2021 Nieuwe stalsystemen brandveilig
M87-2021 Draagvlak voor mestverwerkingsinstallaties meten en monitoren
M88-2021 Eerst fundamenteel debat over ondernemende rol van de provincie
M89-2021 Ondersteuning groene vrijwilligers
M90-2021 Stoppen met de openbare verkoop van stikstofruimte Lage Mierde
M91-2021 Berekening werkelijke stikstofbijdrage van wegverkeer
M92a-2021 Alle kansen benutten om woningtekort tegen te gaan
M93-2021 Leges maximaliseren per jaar bij vergoeding faunaschade
M94-2021 Verkenners voor een Brabants Bestuur met Perspectief
M95-2021 Brabant is vol
M96-2021 Perspectief Kermiscultuur
M97-2021 Stageplaatsen, bij- en omscholing
M98-2021 We werkten fijn samen, Samen thuis, samen uit (INGETROKKEN)
M98a-2021 We werkten fijn samen, samen thuis, samen uit
M99-2021 Bestuurlijke opvatting van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de vier Brabantse RES'en en 1.0?